Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


PATENT PLUS

Cele:

  • wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  • zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych i zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania takiego zgłoszenia
  • ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych skutkujące intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.

Beneficjenci:

Jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.


DEMONSTRATOR +

Nowe przedsięwzięcie NCBR pn. "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej"

Cel:

  • wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze.


GEKON

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Cele:

  • zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych
  • opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych
  • opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii proekologicznych w polskiej gospodarce
  • pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Beneficjenci:

Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy.


 

PARTNERZY