Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Oferta

MODEL WSPÓŁPRACY

Proponowany model współpracy oparty na partnerstwie strategicznym zakłada dopasowanie rozwiązań indywidualnie do potrzeb Klienta. Nie wykorzystujemy szablonowych i gotowych propozycji, lecz pozyskujemy informacje o potrzebach inwestycyjnych, celach i planach związanych z innowacyjnością. 

Oferujemy usługi doradcze w następujących obszarach:


Doradztwo unijne: 

  • przygotowanie wniosków unijnych do działań: Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który zastąpi działający do roku 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz . Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER), który docelowo zastąpi działający jeszcze Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), 
  • przygotowywanie wniosków do konkursów w ramach programów NCBiR (STRATEGMED, PATENT PLUS, GEKON, DEMONSTRATOR, GO_GLOBAL), Fundusze Norweskie, EOG i in.
  • przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, doradztwo i koordynacja prac w projektach współfinansowanych z UE, zarządzanie dotacją oraz rozliczanie wniosków unijnych, monitoring postępów i in.

Doradztwo biznesowe: 

  • podstawowe doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (prawa, marketingu, podatków, produkcji), doradztwo finansowe (analizy finansowe, studia wykonalności, wnioski kredytowe)  i in.

Doradztwo specjalistyczne:

  • opracowanie strategii rozwoju, biznes plany, studia wykonalności, bilanse energetyczne, audyty energetyczne, opinie o nowej technologii, opinie oddziaływania na środowisko,  usługi dotyczące ochrony środowiska i in.

Doradztwo inwestycyjne:

  • informacje nt. krajowych i zagranicznych propozycji współpracy gospodarczej, pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych i in.

Komercjalizacja produktów i technologii:

  • konsultacje związane z prawami własności intelektualnej, dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach, transfer technologii, kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, prowadzenie portalu społecznościowego i in.

Usługi szyte na miarę.


Świadczone przez nas usługi są kompleksowe, co oznacza, że przygotowujemy całość wymaganej dokumentacji zgodnie z regulaminem i procedurami naborów w danym projekcie.

Na etapie analizy identyfikujemy programy wsparcia wpisujące się w plany i strategię Klienta. Następnie pomagamy tworzyć kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie, biznes plan), by w rezultacie  zapewnić pomoc w rozliczeniu otrzymanej dotacji.

Towarzyszymy Klientom w trakcie całego procesu zarządzania projektem, co oznacza, że organizujemy, planujemy i koordynujemy wszystkie działania. 

Zapraszamy do współpracy

PARTNERZY