Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Strefa klienta

Masz pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować i nie posiadasz wystarczających środków finansowych? Możesz sięgnąć po fundusze z UE bądż dotacje z NCBiR i znaleźć taki program, z którego mógłbyś otrzymać wsparcie. Dofinansowanie unijne lub krajowe może być wykorzystane w wielu dziedzinach. Najważniejszy jest cel i pomysł oraz oczywiście fachowe doradztwo.

„Sprawdź możliwości dofinansowania Twojej inwestycji” - bezpłatna ankieta

Jak otrzymać dotację?

I. Pomysł

Dobry pomysł i właściwe jego uzasadnienie są niezbędne. O planowanej inwestcyji warto wiedzieć wszystko: jaki projekt zamierzasz realizować, gdzie go chcesz realizować, w jakiej dziedzinie, kiedy i w jaki sposób będzie on realizowany, a następnie określić skutki, jakie planowana inwestycja może przynieść. 

II. Znajdź Program, z którego otrzymasz dotację

Drugim krokiem do ubiegania się o dotacje jest określenie Programu i Działania, które najbardziej będą odpowiadały Twoim potrzebom. Jeśli trafisz w "10", możesz znaleźć się w grupie potencjalnych beneficjentów danego konkursu. 

III. Zapoznaj się z dokumentacją Programu i śledź terminy naboru wniosków

Po wyborze odpowiedniego Działania znajdź instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie interesującego Cię konkursu. Zapoznaj się również z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej. Oczywiście na bieżąco musisz śledzić terminy naboru wniosków.

IV. Przygotuj niezbędne dokumenty

Kolejny krok to przygotowywanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. I tu należy postępować wyłącznie według „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie'' oraz dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację. Kompletny wniosek, to również obowiązkowe załączniki (np. harmonogram realizacji projektu, biznes plan, oświadczenia itp.). Wniosek należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej.

V. Złóż wniosek aplikacyjny

Następnym zadaniem jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Kompletną dokumentację aplikacyjną zawierajacą wszystkie wymagane dokumenty, formularze itp. należy bezwzględnie złożyć w wyznaczonym terminie do właściwej instytucji.

V. Czekaj na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku

Po spełnieniu kryteriów formalnych Twój projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej.

  • Etap I - sprawdzana jest treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane w Programie, z którego chcesz otrzymać dotację.
  • Etap II -  oceniana jest wykonalność projektu, czy jako potencjalny beneficjent jesteś w stanie zrealizować zaplanowaną inwestycję. 
  • Etap III - zbadanie zgodności złożonego wniosku z wymogami merytorycznymi.
  • Ocena wniosku może trwać nawet trzy miesiące, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Jeśli Twój wniosek znajdzie się w puli projektów, które otrzymały najwyższą ilość punktów, podpiszesz umowę o dofinansowanie. 
  • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej skontaktuj się z nami.

Baza wiedzy - przydatne linki:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/
Bank Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/
Centrum Projektów Europejskich: http://www.cpe.gov.pl/
Centrum Unijnych Projektów Transportowych: http://www.cupt.gov.pl/
Europejski Fundusz Społeczny: http://www.efs.gov.pl/
Inicjatywa Jeremie: http://www.jeremie.com.pl/
Krajowy Fundusz Kapitałowy: http://www.kfk.org.pl/
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/
Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/
Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.gov.pl/
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze Norweskie i Fundusze EOG): http://www.eog.gov.pl/Strony/start.aspx
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/
Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej: http://www.ewt.gov.pl/
Władza Wdrażająca Programy Europejskie: http://www.wwpe.gov.pl/

Programy Operacyjne 2007-2013:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl/
Program Operacyjny Pomoc Techniczna: http://www.popt.gov.pl/
Program Operacyjny Polska Wschodnia: http://www.polskawschodnia.gov.pl/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: http://www.kapitalludzki.gov.pl/

Regionalne Programy Operacyjne:

RPO Dolnośląskie: http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767
RPO Kujawsko-Pomorskie: http://www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html
RPO Lubelskie: http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/650
RPO Lubuskie: http://rpo2020.lubuskie.pl/projekt-rpo-lubuskie-2020
RPO Łódzkie: http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa-2014-2020
RPO Małopolskie: http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_program_operacyjny.aspx
RPO Mazowieckie: http://rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020
RPO Opolskie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11322
RPO Podkarpackie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/konsultacje
RPO Podlaskie: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/projekt.html
RPO Pomorskie: http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rpowp_2014-2020/rpowp_2014_konsultacje/rpowp_2014_konsultacje
RPO Śląskie:  http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=1&art=1323426712&id_m=238
RPO Świętokrzyskie: http://rpo-swietokrzyskie.pl/s,554,Programowanie_2014_2020.html
RPO Warmińsko – Mazurskie: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1267
RPO Wielkopolskie: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/perspektywa-2014-2020/dokumenty-regionalne/projekt-wrpo-2014
RPO Zachodniopomorskie: http://www.perspektywa2020.wzp.pl

NFOŚiGW i WFOŚiGW:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejhttp://www.nfosigw.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:https://www.wfosigw.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: http://www.wfosigw.bialystok.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy: http://www.wios.bydgoszcz.pl/kontakt/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://www.wfosigw.gda.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: http://www.wfos.com.pl/index2.html/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: http://www.wfos.krakow.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: http://www.wfos.lublin.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: http://www.wfosigw.opole.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: http://www.wfos.szczecin.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: http://www.wfosigw.torun.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: http://www.fos.wroc.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl/

Pliki do pobrania:

PARTNERZY