Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Aktualności

Program Inteligentny Rozwój - w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej

Projekt Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) został uzgodniony z Komisją Europejską (KE) i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Negocjacje projektu Programu trwały do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia PO IR został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia br. Zachęcamy do zapoznania się z treścią PO IR w wersji wynegocjowanej z KE. 
Program Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program realizowany w Polsce na lata 2014-2020. To także największy w skali całej Unii Europejskiej krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Dzięki jego funduszom przedsiębiorcy zyskają szansę na zwiększenie nakładów B+R i współpracę przy projektach z naukowcami na szerszą niż dotąd skalę, co przełoży się na liczbę skomercjalizowanych rozwiązań. Program przyczyni się również do rozwoju innowacyjności firm. 
Dzięki środkom z Programu Inteligentny Rozwój naukowcy i przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Z efektów tej współpracy za kilka lat będzie mógł skorzystać każdy z nas - podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów. 
Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, w szczególności takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu będzie miało charakter popytowy, tzn. zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku. 

Wybrane instrumenty PO IR kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. 
Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
Na realizację Programu przeznaczono 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, a więc niemal 36 mld zł.
Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie Programu Inteligentny Rozwój (...).

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/

NCN i NCBR publikują harmonogramy konkursów na 2015 r.

Fot. Fotolia
Siedemnaście konkursów organizuje w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a Narodowe Centrum Nauki - dziewięć, niektóre z nich odbędą się w dwóch turach - wynika z harmonogramów na obecny rok opublikowanych przez te instytucje.

Jeśli chodzi o plany NCBR, w tym roku przewidziano 17 różnych konkursów. Najmniej czasu na złożenie projektów - do marca mają badacze zainteresowani udziałem ogłoszonego już konkursu LIDER. W lutym rozpocznie się nabór w projekcie Rozwój Innowacji Drogowych - RID, a w kwietniu - ruszy nabór w nowych edycjach konkursów STRATEGMED, GO_GLOBAL i INNOLOT.

W kwietniu ruszy też Program Rozwoju Kompetencji, którego celem jest wzmocnienie wśród studentów kompetencji wymaganych na rynku pracy. W tym samym czasie można też będzie składać wnioski do programu E-Pionier. Celem tej nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

W kwietniu NCBR otworzy też "szybką ścieżkę" dla pozyskiwania grantów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Innowacyjne przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe, decyzję o tym, czy otrzymały grant dostaną w ciągu 60 dni od przesłania zgłoszenia. Analogiczny program dla dużych przedsiębiorstw ruszyć ma w październiku.

W maju rusza nabór w konkursach BIOSTRATEG, CuBR, a także w programie wspierania badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności. NCBR w maju zorganizuje też konkurs wspierający akademickie biura akademickie, a także program DEMONSTRATOR (konkurs w tym programie organizowany będzie też w grudniu).

We wrześniu NCBR zacznie zbierać zgłoszenia w konkursie BLUE GAS oraz w programie "Studiujesz? Praktykuj" na rzecz praktyk studenckich, a w październiku - startuje kolejna edycja programu INNOMED.

W 2015 r. NCN prowadzić będzie w tym roku nabór do dziewięciu konkursów. Od połowy marca do połowy czerwca przyjmowane będą zgłoszenia w konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA. W trzech tych konkursach nabór prowadzony będzie jeszcze ponownie w tym roku - od połowy września do połowy grudnia.

W konkursach SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO o granty można będzie się starać od czerwca do 15 września, a w konkursach FUGA, ETIUDA i SYMFONIA zgłoszenia przyjmowane będą od 15 grudnia tego roku do 15 marca 2016 r.

W harmonogramie NCN znalazły się tylko konkursy regularne, czyli takie, które Centrum ogłasza co roku. NCN zapowiada jednak, że niezależnie od harmonogramu będzie ogłaszać również konkursy w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. w ramach konsorcjów Infect-ERA, BiodivERsA).

Źródło: PAP - Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 2015!

Jest to program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne. Celem programu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki.Zadaniem programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc przedsiębiorcom − oferującym technologie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz komercjalizującym sprawdzone rozwiązania − w poruszaniu się po rynkach międzynarodowych, a także wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicznej do transferu za granicę i pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów.

Laureaci konkursu GreenEvo uczestniczą w misjach gospodarczych na całym świecie, a Ministerstwo Środowiska zgodnie z pomocą de minimis zapewnia w 100% finansowanie tychże wyjazdów. W poprzednich edycjach programu były to kraje, takie jak: Australia, Wietnam, Tajlandia, Rosja, Chiny, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Algieria, Chile, Mołdawia, Kazachstan, Indie, Niemcy, USA, Meksyk i wiele innych. Misje gospodarcze są przygotowywane m.in. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Gospodarki. GreenEvo to także bezpłatne merytoryczne doradztwo oraz analiza kierunków rozwoju dla wyłonionych przedsiębiorstw.

Jak pokazały poprzednie edycje, dla Laureatów konkursu, program GreenEvo jest szansą na rozwój, zwiększenie sprzedaży i obecność na nowych rynkach zbytu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.greenevo.gov.pl oraz na facebook'u https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt
Autor: Informacja prasowa , Współpraca: Martyna Czerniakowska

Źródło: http://www.pi.gov.pl/

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 PO WER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii. W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED - oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.

W PO Wiedza Edukacja Rozwój NCBR oferuje programy służące podnoszeniu u studentów kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. NCBR będzie organizowało konkursy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił wcześniejszy  program kierunków zamawianych. Centrum jest już w trakcie pilotażu nowego programu. W wyniku rozstrzygniętego przez we wrześniu 2014 roku konkursu (finansowanego z PO KL, działanie 4.1) w roku akademickim 2014/2015 dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne realizowane są w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych. Poza Programem Rozwoju Kompetencji uczelnie chcące wzbogacić swoją zorientowaną na współpracę z pracodawcami ofertę edukacyjną będą mogły się ubiegać o środki na organizację wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych („Studiujesz? Praktykuj!”) oraz aktywizację zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego („Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy”).

Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa zaoferuje wsparcie interdyscyplinarnym zespołom z udziałem programistów, które bazując na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne zgłaszać będą pomysły rozwiązujące konkretne problemy zidentyfikowane przez konkretne instytucje. Nowa pozycja w ofercie NCBR to również ogłoszony w grudniu 2014 roku RID - Rozwój Innowacji Drogowych. Celem realizowanego wspólnie z  GDDKiA przedsięwzięcia jest wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.

W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej dwa programy strategiczne - STRATEGMED i BIOSTRATEG - oraz programy: realizowany wspólnie z KGHM Polska Miedź CuBR, ułatwiający rozpoczęcie kariery młodym polskim naukowcom LIDER, dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce Blue Gas, oraz Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. W 2015 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie NCBR.

Źródło: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3119,ncbr-oglosilo-harmonogram-konkursow-w-2015-roku.html

Prestiżowy konkurs "Innovators Under 35" po raz pierwszy w Polsce

Fot. Fotolia
Prestiżowy konkurs „Innovators Under 35”, w którym wybierani są młodzi wizjonerzy i innowatorzy z różnych części świata, po raz pierwszy odbędzie się także w Polsce. Nominowanych można zgłaszać do 31 marca. Dziesięciu najlepszych weźmie udział w światowym finale. Konkurs „Innovators Under 35” organizuje „MIT Technology Review” – najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest renomowany Massachusetts Institute of Technology.

Jak informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - jeden z partnerów konkursu - wybierani są w nim liderzy innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a „dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób na świecie”.

Do konkursu można nominować młodych przedsiębiorców, badaczy i wizjonerów – autorów projektów w takich dziedzinach technologii jak internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia.

Nominacje są zbierane do 31 marca br. poprzez platformę dostępną na stronie: www.mitinnovatorseurope.com

Profile zgłoszonych kandydatów oceni panel ekspertów. Nazwiska 10 zwycięzców polskiej edycji zostaną wyłonione na przełomie maja i czerwca br. Gala finałowa polskiej edycji konkursu, w trakcie której zostaną zaprezentowane najlepsze projekty, odbędzie się 11 czerwca br. Wszyscy finaliści edycji regionalnych automatycznie wezmą udział w globalnej edycji konkursu.

Konkurs jest organizowany od 1999 roku, a od pięciu lat „MIT Technology Review” szuka utalentowanych innowatorów również w innych częściach świata m.in. w Europie. Europejskie edycje konkursu odbyły się w dotąd Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, wyłaniając ponad 100 młodych liderów nowych technologii. W tym roku - oprócz 10 osób z Polski - dołączy do nich 10 osób z Belgii.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znajdują się m.in.: Konstantin Novoselov - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Max Levchin - założyciel firmy PayPal, David Karp - założyciel Tumblr, Sergey Brin - współtwórca Google, Linus Torvalds - założyciel Linux.

Więcej informacji na stronie: www.mitinnovatorseurope.com

Źródło: PAP - Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

PARP zrealizuje część PO WER

13 stycznia 2015 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powierzyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER 2014-2020. 

"PARP będzie odpowiedzialna za realizację następujących  działań w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

 • Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
 • Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Łączna kwota środków  przeznaczonych na finansowanie powierzonych działań wynosi 100 400 360 euro. W ramach powierzonej funkcji Instytucji Pośredniczącej PARP będzie odpowiedzialna m.in. za dokonanie wyboru projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych Działań PO WER.

We wdrażanie PO WER zaangażowane będą, oprócz PARP, MPiPS, KPRM, MAiC, MEN, MS, MZ, Centrum Projektów Europejskich, NCBiR oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.

Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięła udział Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Ten program jest dla nas niezwykle ważny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego z nowej perspektywy zainwestujemy w rozwój kapitału ludzkiego, wiedzy i edukacji. To jeden z warunków by nasza gospodarka stawała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy. W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z RPO finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie – powiedziała minister Wasiak".

Źródło: PARP - http://www.parp.gov.pl/index/more/45381  

Nabór wniosków – konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

w ramach projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, POKL ogłasza III edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.:

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”

Wnioski należy składać w terminie od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 4 lutego 2015 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP pod adresem:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa 
lub przez ePUAP.

I. Cele i założenia realizacji Projektu

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego Standardu.

II. O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
 6. w ostatnich 2 latach działalności licząc do dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, zrealizował minimum 5 usług doradczych dotyczących pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości finansowania co najmniej 5 mln zł (netto), przy czym finansowanie pozyskiwane było we współpracy z min. 3 podmiotami udzielającymi finansowania zwrotnego (tj. banki, fundusze pożyczkowe, itp.). Finansowanie zwrotne nie może obejmować kredytów konsumpcyjnych i obrotowych w rachunku bieżącym, a w dokumentacji dotyczącej udzielonego finansowania musi znajdować się potwierdzenie, że było ono związane z rozwojem przedsięwzięcia gospodarczego (dane potwierdzone opinią podmiotów udzielających finansowania zwrotnego, zaświadczających o prowadzeniu współpracy z tymi podmiotami); oraz
 7. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link), m.in.: zobowiąże się:
 • że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
 • do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
 • do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

III. Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” wynosi 9.821.395,35 zł. 

IV. Szczegóły pod adresem:  http://pokl.parp.gov.pl/index/more/45354

 

Źródło: PARP - http://pokl.parp.gov.pl/          

Rusza druga edycja programu „Atom dla Nauki”

Fot. Fotolia
Konkursy dla studentów i kadry naukowej, wykłady ekspertów oraz cykl spotkań na uczelniach to tylko niektóre elementy programu „Atom dla Nauki”, którego celem jest promocja wiedzy o energetyce jądrowej w środowisku akademickim.

PGE EJ 1 - spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - rozpoczyna drugą edycję projektu, który ma pomóc w budowaniu kadr dla sektora jądrowego. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Polskim Towarzystwem Nukleonicznym oraz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Jak informują organizatorzy w przesłanym PAP komunikacie,„Atom dla Nauki” jest skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej, zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi.

W ramach drugiej edycji programu, PGE EJ 1 zorganizuje trzy konkursy – dla studentów, organizacji akademickich i samorządów studenckich oraz kadry naukowej, których laureaci będą mogli zdobyć wsparcie finansowe dla własnych projektów. Na wybranych uczelniach w całym kraju odbędzie się również cykl spotkań pod hasłem „Dzień z Atomem dla Nauki”, podczas których odbędą się wykłady prowadzone przez polskich naukowców, pokazy filmowe oraz warsztaty interaktywne.

Dodatkowym elementem programu „Atom dla Nauki” jest współpraca PGE EJ 1 z uczelniami technicznymi w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych. We wrześniu 2014 r. spółka podpisała porozumienia z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą, zgodnie z którymi uczelnie zaangażują się m.in. w organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i debat dla studentów różnych uczelni, przygotowanie cyklu wykładów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz przygotowanie wystaw i materiałów edukacyjnych na temat energetyki jądrowej.

Tegoroczną edycję programu „Atom dla Nauki” rozpocznie konkurs na najlepsze publikacje naukowe dotyczące energetyki jądrowej. Można do niego zgłaszać materiały opublikowane w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Prace konkursowe będą oceniane przez interdyscyplinarną komisję złożoną m.in. z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz organizatora. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch głównych kategoriach: nauki ścisłe i techniczne oraz nauki społeczne i humanistyczne. Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne odpowiednio w wysokości 4 tys. zł i 2 tys. zł. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.swiadomieoatomie.pl

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Instrument dla MŚP w Programie Horyzont 2020

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6). Wnioski projektowe w fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro.

Faza II- Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro.

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

Rys.: Schemat działania Instrumentu MŚP:


Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji!

Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%.

FTI dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach FTI to 3 mln euro, przy wsparciu Komisji Europejskiej na poziomie 1-2 mln euro. FTI wymaga konsorcjum projektowego, które pozwoli na zbudowanie trwałej współpracy, jak również dotarcie do nowych rynków. Kolejną zachętą może być szybsza - w porównaniu z innymi projektami innowacyjnymi - ewaluacja, time-to-grant w tym schemacie wynosi 6 miesięcy.

Dla kogo?

FTI to projekt innowacyjny wymagający konsorcjum projektowego, składającego się z min. 3 i maks. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków, nie ma także określonego górnego limitu dla podwykonawstwa. W przypadku konsorcjumskładającego się z 3/4 partnerów przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych.  Opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego. W skład konsorcjum projektowego mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych. Maksymalna wielkość grantu to 3 mln, a poziom dofinansowania 70%. Podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

Rodzaje działań, które można finansować

FTI zakłada, że  powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy (od rozpoczęcia projektu), wyjątkiem są rozwiązania z zakresu zdrowia.  Rozwiązania powinny być dojrzałe - na poziomie min. 6 TRL, a w przypadku innowacji nie-technologicznych wykazywać podobny poziom.   FTI ma doprowadzić technologię do poziomu 9, aby mogła być wdrożona na rynek i przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu europejskiemu.

FTI wspiera zatem zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R, m.in.: działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Implementacja w 2015 r.

Konkurs w ramach FTI został otwarty 6 stycznia 201 5 r.

Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia.  wniosków projektowych będzie trwała do 3 miesięcy. Podpisanie pierwszych umów grantowych planowane jest pod koniec października 2015 r.

Przygotowanie i składanie wniosków

 projektowe musi spełniać przedstawione wymagania, aby móc złożyć wniosek projektowy. W przypadku niewystarczającej liczby partnerów z sektora prywatnego system nie pozwoli na złożenie wniosku. Ponadto partnerzy będą musieli przejść przez serię pytań, które zweryfikuje potem KE. Długość wniosku projektowego wynosi 30 stron. Wniosek będzie oceniany według następujących kryteriów: wpływ, doskonałość oraz implementacja. Logika wniosku powinna opierać się na business planie i uwzględniać następujące elementy: m.in.: dane dotyczące rynku, strategię związaną z prawami własności intelektualnej, dane finansowe, planowany zwrot z inwestycji i poziom inwestycji. Istotna jest także europejska wartość dodana projektu, jak również innowacyjność projektu (beyond current state of the art).

Jak będzie przebiegała ewaluacja?

Wnioski projektowe będą ocenione przez panel ekspertów, którzy posiadają wiedzę o rynku i doświadczenie biznesowe oraz inwestycyjne. Projekt powinien zdobyć min. 12 na 15 punktów, aby  znaleźć się na liście rankingowe. Najistotniejsze kryterium ewaluacyjne to wpływ – tutaj należy otrzymać min. 4 z 5 punktów.  W przypadku projektów, które otrzymają taką samą liczbę punktów, decydujące będą następujące elementy: liczba punktów otrzymana w zakresie kryterium wpływ, wielkość budżetu dedykowana MŚP, liczba partnerów przemysłowych, którzy biorą udział Horyzoncie 2020 po raz pierwszy (newcomers), liczba partnerów przemysłowych,  równowaga płci w konsorcjum projektowym.

Kiedy można spodziewać się wyników?

Jeśli projekt otrzyma mniej niż 12 punktów, wnioskodawcy otrzymają wyniki zaraz po jego ewaluacji. Konsorcja, których wnioski dostaną 12 i więcej punktów, otrzymają wyniki dopiero po zakończeniu danej tury procesu ewaluacji. Ponowne złożenie wnioski będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników.

Umowy grantowe

Konsorcja, których wnioski zostaną dofinanswoane, podpiszą z KE umowę grantową bez procesu negocjacji. Wysokość zaliczki będzie regulowana każdorazowo w umowie, maksymalnie może wynosić ona 90%. Maksymalna długość projektu to 36 miesięcy, natomiast spodziewana średnia długość to 24 miesiące.

Gdzie znaleźć informacje o konkursach?

Informacje o konkursie Fast Track To Innovation można znaleźć na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Gdzie znaleźć pomoc?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszają na bezpłatne konsultacje, mentoring oraz szkolenia w zakresie Fast Track To Innovation oraz pozostałychinstrumentów dostępnych w Horyzoncie 2020. Szczegółowe informacje: www.kpk.gov.pl. Małe i średnie przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu: sme@kpk.gov.pl

Autor: Informacja prasowa , Współpraca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Żródło: http://www.pi.gov.pl/

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

Fot. Fotolia

Dwie instytucje będą odpowiadały za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020. Ok. 8,6 mld euro ma z niego trafić m.in. na projekty badawczo-rozwojowe dla firm.

17 grudnia 2014r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie z resortem gospodarki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w sprawie realizacji unijnego programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020 - powiedziała PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Dodała, że stroną porozumienia z NCBiR jest również minister nauki i szkolnictwa wyższego, który nadzoruje działalność Centrum.

Jak podkreśliła wiceminister, "Inteligentny Rozwój" to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej finansujący badania, rozwój oraz innowacje (...).

W nowej perspektywie unijnej mają być premiowane wspólne projekty biznesu i nauki. "Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki", programu na lata 2007-2013.

Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld euro, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro.

Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,22 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Pieniądze z programu "Inteligentny Rozwój" trafią też do firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu, w tym m.in. parków naukowo-technologicznych czy centrów transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace badawczo-rozwojowe na zlecenie przedsiębiorstw.

Na wsparcie będą mogły też liczyć firmy planujące rozszerzenie swojej działalności poza granice kraju oraz współpracujące w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Programy na lata 2014-2020 – uzgodnienia z Komisją Europejską na ostatniej prostej

Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję (...). 

PIĘĆ PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH

Dotychczas Komisja Europejska  zatwierdziła 5 krajowych programów operacyjnych:

 • Polska Cyfrowa (PO PC),
 • Program Pomoc Techniczna (PO PT),
 • Program Polska Wschodnia (PO PW),
 • Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

PO PC to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 
PO PT to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze). 
PO PW (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki z programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej. 
PO IiŚ to, podobnie jak jego poprzednik z perspektywy 2007-2013, największy polski program operacyjny (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę. 
PO WER (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to fundusze na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. 
Na zatwierdzenie oczekuje jeszcze Program Inteligentny Rozwój (PO IR), czyli  8,6 mld euro z UE, które zainwestujemy w innowacyjność polskiej gospodarki, współpracę nauki z biznesem, rynkowe wdrażanie efektów badań.  

Programy regionalne, nad którymi pieczę sprawują zarządy poszczególnych województw, to w sumie 31,3 mld euro. Programy są sukcesywnie przyjmowane przez Komisję Europejską, która w w ramach RPO zatwierdziła 5 programów krajowych i 7 regionalnych dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

W CO ZAINWESTUJEMY

W nowej perspektywie akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych – a nie na niskich kosztach pracy. Lwia część środków (ponad połowa z 40,2 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) trafi na wsparcie badań naukowych, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną.
Większy nacisk położymy na osiąganie założonych efektów. W 2019 roku Komisja Europejska powie „sprawdzam” i przeprowadzi przegląd efektów programów wyrażonych wskaźnikami. Wynikiem będą decyzje o przyznaniu poszczególnym częściom programów puli środków zwanej rezerwą wykonania.
Zdecydowanie więcej środków niż w obecnej perspektywie (40 proc. puli wobec 25 proc. w latach 2007-2013) podzielą marszałkowie województw w ramach programów regionalnych. To oni najlepiej znają swoje regiony, ich mocne strony i specyficzne problemy. W związku z tym najlepiej ukierunkują wsparcie. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tzn., że można będzie z nich pozyskać środki na projekty „miękkie” (dotyczące np. podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkoleń, outplacementu) oraz typowo inwestycyjne. Dzięki takiej koordynacji wsparcia pomoże zwiększyć skuteczność inwestowania funduszy unijnych. 
Wybrane obszary, w które zainwestujemy:

 • przedsiębiorczość – około 20 mld euro,
 • budowa i modernizacja dróg – blisko 15 mld euro,
 • kolej – około 10 mld euro,
 • transport publiczny – około 4,4 mld euro,
 • aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych (15-29 lat) – prawie 1,8 mld euro,
 • szkolnictwo wyższe – około 1,2 mld euro,
 • dostęp do szerokopasmowego internetu – ponad 1 mld euro,
 • cyfryzacja administracji, usługi publiczne dostępne przez internet – prawie 1 mld euro,
 • bezpieczeństwo energetyczne – ponad 1 mld euro. 

Głównymi beneficjentami pozostaną przedsiębiorcy i samorządy. 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Naukowcy ozłocą grafen za pomocą... bakterii

Fot. Fotolia
Połączenie grafenu i złota może dać zaskakujące rezultaty, mówią naukowcy, którzy pracują nad metodą łączenia obydwu materiałów. W bezpiecznym przeprowadzeniu tego procesu pomogą im bakterie. Efektem ich prac mogą być materiały do optycznego przesyłania danych.

Materiały, które w pierwszym etapie chcą uzyskiwać naukowcy, są podobne do zwykłego grafenu. Stanowią płaską, jednowarstwową strukturę, składającą się z węgla. "W porównaniu do zwykłego grafenu ta struktura, zwana tlenkiem grafenu, jest jednak trochę zniekształcona, bo na powierzchni ma atomy tlenu" - powiedział PAP dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej...

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020

30 grudnia 2014 roku został ogłoszony pierwszy konkurs na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców w ramach pierwszego zatwierdzonego w nowej perspektywie programu operacyjnego, Polska Cyfrowa. Jego budżet to ponad 900 mln zł. Możliwie jest zatem rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. 

W Działaniu 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Chodzi głównie o nowoczesne usług elektroniczne. Skróci to czas potrzebny na realizację różnych typów spraw i ułatwi kontakt klienta z urzędem bez opuszczania domu bądź miejsca pracy. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oczekuje, że wnioski o dofinansowanie projektów zgłaszane do tego konkursu będą oferowały e-usługi publiczne bardzo szerokiej grupie obywateli – zaznacza minister Maria Wasiak.

Beneficjentami tego wsparcia będą jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury. Bezpośrednimi odbiorcami natomiast będą  obywatele.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedstawienie gotowego do wdrożenia projektu, a nie tylko jego wstępnej koncepcji. Co więcej, ministerstwo wymaga od beneficjentów tego konkursu szybkiej i sprawnej realizacji swoich przedsięwzięć – podkreśla minister Wasiak.

Kryteria przygotowane dla tego konkursu pozwolą zweryfikować, czy projekt jest potrzebny, korzystny, wykonalny i gotowy do realizacji. Nowością jest konieczność przeprowadzenia przez beneficjenta, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, publicznej prezentacji projektu oraz wymóg zamknięcia rzeczowej realizacji projektu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków jest Władza Wdrażająca Programy EuropejskieLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Źródło: http://www.mir.gov.pl/

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. 
Program Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.  W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.
Program nie będzie prostą kontynuacją Kapitału Ludzkiego, który w latach 2007-2013 skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. – W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja czy zdrowie – poinformowała minister. Ponadto w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. Będzie to przede wszystkim wsparcie kierowane do osób młodych pozostających bez pracy, ale także takie zagadnienia jak innowacje społeczne i szkolnictwo wyższe.
Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 
Polska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i  przedsiębiorczy. Inwestycje w kapitał ludzki z pewnością się do tego przyczynią.  Konkurencji w Europie nie wygramy tylko dobrą dostępnością komunikacyjną i infrastrukturą, choć te inwestycje są bardzo ważne. Z krajami starej Unii możemy konkurować, przede wszystkim stawiając na człowieka, jego kreatywność, kompetencje, wiedzę i motywację – dodała minister Maria Wasiak.
 

Podział środków POWER - Kliknij aby powiększyć grafikę

Priorytety PO WER to:

 1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:
  • realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.
 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
  • realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
  • realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 6.  Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

 

Plakat autorstwa Wojciecha Stefańca przygotowany na zlecenie ARiMR. Źródło: ARiMR
15 kwietnia 2014 r. projekt PROW 2014 - 2020 trafił do Brukseli. Zdjęcie M. Kassa Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został przekazany przez Polskę do Komisji Europejskiej 15 kwietnia 2014 r.  Nasz kraj był jednym z pierwszych, który tak wcześnie przekazał ten dokument do opiniowania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara Wspólnej Polityki Rolnej i jest też jedną z części Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej 10 stycznia 2014 r.

Prace związane z przygotowaniem PROW 2014 - 2020 trwały od 2012 r. Projekt został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.

Zanim projekt PROW 2014 - 2020 został przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadziło konsultacje społeczne. Zgłoszone w trakcie ich trwania opinie i postulaty umożliwiły przygotowanie takich rozwiązań, które mają zapewnić skuteczne wsparcie i rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

Źródło:http://www.arimr.gov.pl

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko. Czytaj wiecej...

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

System fotowoltaiczny powstał w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Fot. Fotolia
Doświadczalny system fotowoltaiczny powstał na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instalacja będzie produkować prąd na potrzeby laboratorium, a nadmiar przekazywać do krajowej sieci energetycznej.

Według przedstawicieli krakowskiej uczelni zbudowany system fotowoltaiczny cechuje się dużą nowoczesnością. Będzie też znakomitym narzędziem do badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Jak poinformował PAP w piątek prof. Sławomir Kurpaska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach projektu badawczego finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) zbudowano system fotowoltaiczny składający się z części stacjonarnej i nadążnej (podążającej za ruchem słońca). Sumaryczna zainstalowana moc paneli odpowiada szacunkowej produkcji energii elektrycznej w ciągu roku na poziomie około 13 tys. kWh. Czytaj więcej...

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. 

Program wspiera współpracę transnarodową i integrację poprzez projekty podejmujące wspólne kluczowe wyzwania i możliwości w regionie. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić, a które wymagają wspólnego działania partnerów z kilku krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Czytaj wiecej...

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

13 podmiotów podpisało umowy na projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej

W ramach konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 13 podmiotów z Polski podpisało w piątek umowy na realizację projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych. Są wśród nich przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, a także konsorcja.

Podpisane w Ministerstwie Gospodarki kontrakty na rozwój projektów związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej to efekt ogłoszonego przez Europejską Agencję Kosmiczną konkursu grantowego.

Od chwili przystąpienia do ESA w 2012 r. Polska znajduje się w okresie przejściowym, który ma polskim firmom i jednostkom badawczym dać czas na zbudowanie potencjału umożliwiającego w przyszłości krajowym podmiotom konkurować w realizacji przedsięwzięć Agencji. Do 2017 r. mogą one brać udział w konkursach dedykowanych wyłącznie polskim podmiotom.

"Celem tego okresu integracyjnego, to zbudowanie w Polsce solidnych przemysłowych podstaw, na których Polska będzie opierała się w przyszłości, by móc zwiększyć maksymalnie korzyści, które kosmos może jej dać" - tłumaczył dyrektor departamentu przemysłu, zamówień publicznych i legislacji ESA Eric Morel [...] Czytaj więcej...

Źródło:www.naukawpolsce.pap.pl

1 2
PARTNERZY