Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Inne Programy

Program Horyzont 2020 

Cele

Program Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Horyzont 2020 zakłada współpracę nauki i biznesu na rzecz konkurencyjności. Wprowadza nowe podejście do finansowania badań i innowacji. Budżet w jego ramach na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Kluczowe zadanie Programu to stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 

Kogo dotyczy

Program Horyzont 2020 powstał z myślą o sektorze MŚP, któremu to sektorowi przypisuje szczególną rolę w procesie komercjalizacji badań. Nowością programu jest to, że będzie wspierał priorytetowe technologie (m.in.: mikro- i nanotechnologia, fotonika, biotechnologia, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcyjne). Jednocześnie będzie zawierał uproszczone formalności, procedury, przepisy w celu przyciągnięcia większej liczby innowacyjnych przedsiębiorców i wybitnych naukowców.


PARTNERZY